Boerderij:

Presentatie boerderij en boogstal.
Informatie filmpje boogstal.
Bekijk enkele foto's van Campina open Boerderijdag d.d. 9 april 2012.
Ontvangst winnaars OBS de Stapsteen uit Herten voor educatief programma.
Korte rondleiding boogstal.
Klauwbekappen bij de koeien.
Natuurbeheer met Galloway runderen
Scheren van de schapen.
Met onze schapen beheren we ook de weilanden bij Chemelot.
Thema klauwgezondheid wordt besproken met groep melkveehouders.