Onze Boogstal;


Hieronder een korte impressie van onze boogstal.


   De welbekende voorkant van onze stal.

Vanuit de weg ziet U onze boogstal van deze kant.   De zijkant van onze stal met de bulks.

Aan een zijkant van onze boogstal staan de silo's ook wel bulks genoemd welke dienen voor opslag van krachtvoer en kunstmest.   De achterkant van onze stal met mestopslag, met inzet van binnenkant mestopslag.

De achterkant van de boogstal waar ook de mestopslag is gesitueerd. De inzet op de voorgrond geeft een blik in het binnenste van de mestsilo, U kunt goed de drijvende afdekking zien welke is bedekt met water.   Ruwvoeropslag.

Ook het ruwvoer wordt opslagen op het bedrijf, dit staat immers elke dag op het rantsoen van onze koeien. Hier ziet u bijvoorbeeld de voordroog, dit is gedroogd gras welke vochtiger is dan hooi. Verder ziet u op de inzet CCM, dit is gemalen maiskolven dit wordt gemengd met het andere ruwvoer aan de koeien verstrekt.   Voergang.

Het rantsoen bestaande uit het gemengde ruwvoer wordt op de voergang gelegd voor het hek waar de koeien dan gemakkelijk aan kunnen.   Achterste gang met ligboxen en ruime luchtinlaat.

De koeien kunnen in de ligboxen rustig liggen waar ze voldoende verse lucht krijgen.   Afkalfstal.

De koeien die moeten afkalven worden in deze aparte ruimte gezet waar ze blijven tot enkele dagen nadat het kalf geboren is.   Kalverstal.

De kalveren komen vanuit de afkalfstal in deze stal als ze enkele dagen oud zijn. Hier krijgen ze kunstmelk en hooi, later aangevuld met krachtvoer.   Melkstal.

In deze melkstal worden de koeien gemolken.


Zie ook: Presentatie boerderij en boogstal.