Seizoenen:

Veel werkzaamheden op de boerderij zijn seizoensgebonden. Omdat de dagelijkse werkzaamheden zoals voeren, koeien melken en controlewerkzaamheden dan ook doorgaan begrijpt u wel dat als er extra werk gedaan moet worden dit een zwaardere belasting is voor de boer. Daarom wordt dan ook vaak een beroep gedaan op een loonwerker die vaak de duurdere machines en vakmensen in dienst heeft om het werk snel te doen.
Laten we eens kijken welke werkzaamheden elk seizoen met zich meebrengt.

Voorjaar:
In het voorjaar start de groei van gras en andere gewassen hiervoor moet mest op het land gereden worden dit is dierlijke mest aangevuld met kunstmest op maat. Veel gewassen moeten dan ook gezaaid/gepoot worden, hiervoor moet eerst de grond klaargemaakt worden zodat deze geschikt is om te zaaien of poten.
Daarnaast is het voorjaar ook lammertijd wat ook zijn aandacht vraagt.
Later in het voorjaar of begin zomer wordt het gras gemaaid dat ofwel halfdroog als voordroog verzameld wordt ofwel droog als hooi binnengehaald wordt. Daarna wordt het grasveld opnieuw bemest om het gras verder te laten groeien.
De andere gewassen zijn ondertussen uitgekomen en hebben andere zorg nodig deze moet namelijk onkruidvrij en ziektevrij gehouden worden. Hierbij is veel aandacht en kennis van de boer nodig.

Zomer:
In de zomer wordt het gras meestal voor de tweede keer gemaaid en geoogst en sommige gewassen zijn dan oogstklaar zoals bijvoorbeeld de granen. Deze worden dan op het veld gedorst middels een combine, het stro wordt enkele dagen later als het voldoende is gedroogd geperst en in de schuur gereden.
Andere gewassen zoals bijvoorbeeld suikerbieten moeten ziektevrij worden gehouden.

Herfst:
De herfst is de oogsttijd voor bijvoorbeeld mais en suikerbieten, omdat het weer niet altijd meewerkt is dit een spannende tijd om deze gewassen onder gunstige omstandigheden te kunnen oogsten.
De landerijen die nu vrij zijn van gewassen worden geploegd.

Winter:
De winter lijkt een rustige tijd maar schijn bedriegt, want nu worden de machines nagekeken en als nodig gerepareerd en opgeborgen voor het volgende jaar. Op het einde van het jaar moet ook extra veel papierwerk gedaan worden en zijn er ook meer vergaderingen van allerlei cooperaties waar de boeren als lid voor zijn uitgenodigd.

Vergaderingen, studiebijeenkomsten en papierwerk is gedurende het hele jaar aan de orde. Hier gaan vele uren per week tijd inzitten. U begrijpt nu wel dat een werkweek op de boerderij meer is dan 40 uur maar veeleer het dubbele is.