Bron: Nieuwe Oogst zaterdag 23 oktober 2010, pagina 21




Succesvolle start LAJK seizoen
Het nieuwe LAJK seizoen werd op 14 oktober op succesvolle wijze ingeluid met een startavond die in het teken stond van het nieuwe jaarthema 'Netwerken'. Zowel sponsoren, AJK afdelingsbesturen, AJK afgevaardigden en werkgroepleden waren aanwezig.
De avond vond plaats op het gemengd bedrijf van de familie Houben in Dieteren. Opvallend aan dit bedrijf is de unieke boogstal. Melkveehouder Harie Houben wist vol enthousiasme te vertellen over de totstandkoming van het huidige bedrijf en de voordelen van de boogstal ten opzichte van een traditionele bouwstijl. Mathee Kamp van communicatiebureau Imagro gaf een heldere presentatie over het imago van de land- en tuinbouw. 'Waarom is een goed imago belangrijk?' en 'Hoe werk je aan het imago van je bedrijf en van de sector?' waren vragen die aan bod kwamen en die voor levendige discussies zorgden.


Foto: Peter Wijnands

Een belangrijke boodschap was dat het imago van boer en tuinder als persoon veel beter is dan het imago van de sector. Gebruik de kracht van individuele ondernemers om het imago van de land- en tuinbouw positief te versterken. Door in te spelen op het kennisniveau van de burger wordt de houding, en daarmee uiteindelijk ook het gedrag, van de burger in relatie tot de sector beïnvloed. Tot slot werd een aantal essentiële tips gegeven, zoals wat je als agrarische ondernemer kunt doen om je imago te verbeteren. Het dagelijks bestuur van het LAJK presenteerde vervolgens vol trots het jaarverslag 2009/2010 waarin dit jaar de afdelingen weer een centrale plaats hebben gekregen.

Tevreden
Toon van Hoof (bestuurslid LLTB) liet weten erg tevreden te zijn over de avond; met name de aandacht voor het 'imago in de agrarische sector' vond hij erg goed. Bovendien werd tot laat in de avond op informele wijze ge-netwerkt.
Ook Leon Pouwels (AJK Helden Leudal) was te spreken over de avond. Voor Hugo Peek (Hendrix UTD) was het vooral een gezellige avond terwijl Jurgen Veron (NAJK) zich positief uitsprak over het grote aantal enthousiaste aanwezigen op de avond. En ook Sjef Classens, LAJK voorzitter, kan deze positieve geluiden beamen. Vol trots kan hij terugkijken op een goed en enthousiast begin van het nieuwe LAJK seizoen.


Waarom het LAJK?
Een organisatie als het LAJK is van groot belang voor het voortbestaan van een gezond en vitaal platteland, vanuit zowel sociaal - als economisch oogpunt. Een afname van toekomstige bestuurders die deze sector vertegenwoordigen zal de belangenbehartiging van de agrarische sector en de verduurzaming van de landbouw niet ten goede komen. Maar ook zonder vitale afdelingen heeft het LAJK geen bestaansrecht meer. Een organisatie die zich sterk maakt voor jonge boeren door onder andere het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap en het verlichten van bedrijfsovername, is dan ook van waardevol belang.

Lid worden
Wil je lid worden van het LAJK of meer weten over onze activiteiten, of wil je actief worden binnen een van onze werkgroepen, of heb je zin in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met Heidi Schlepers van het LAJK via lajk@lltb.nl of bel (06) 14842143.

Het nieuwe LAJK seizoen staat in het teken van 'Netwerken'.