Bezoek uit Ghana   groep Ghanezen bezoeken bouw boogstal in augustus 2006


In augustus bezocht een groep Ghanese studenten de bouwlocatie van de nieuwe boogstal. Het waren studenten bouwkunde die een werkbezoek aan Nederland brachten.