Bijeenkomst over aardstralen   Collega boeren bezochten boerderij met als thema: aardstralen


Een groep collega veehouders bezochten ons bedrijf om op lokatie ervaring op te doen met wichelroede lopen en zich te laten informeren door een aantal deskundigen op dit gebied.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een artikel van een bedrijf wat hierin gespecialiseerd is. Het artikel luidt als volgt:

ONTSPANNEN MELKEN
Gemakkelijker Boeren!

- Onrustige koeien
- Willen de koeien slecht de melkstal in, of problemen met Robot.
- Hoog celgetal
- Uierontsteking
- Laag lactosegehalte
- Zachte klauwen
- Achterblijvende productie
- Doffe haarstand - geen glans op de koeien

Bovengenoemde problemen zijn veelal terug te voeren op een te hoge en onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op uw bedrijf. De plus/min spanning van wateraders/aardstralen, mogelijk nog versterkt door een GSM zendmast in de buurt, zorgt op veel melkveebedrijven voor onrust onder de koeien en statische elektriciteit op elektronica, melkstal en/of robot.
De koeien ondervinden hiervan stress en houden hun melk op en worden niet goed uitgemolken. Het gevolg is veelal uierontsteking, te hoog celgetal, laag lactosegehalte, achterblijvende productie en voor degene die melk veelal hoofdpijn, vermoeidheid en stress.

De BRONCORRECTOR corrigeert de onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op uw bedrijf zodanig, dat de plus/min spanning in de vorm van pieken(te hoog) en kurven(te laag), als veroorzakers van veel gezondheid problemen, wordt gecorrigeerd en er een gelijkmatiger spanning ontstaat met een evenwichtiger leefomgeving voor mens, dier en plant.
Door het in balans brengen van de leefomgeving ontstaat er weer rust onder de koeien, de stofwisseling verbeterd en omdat de statische elektriciteit op elektronica, melkstal of robot verminderd, gaan de koeien gemakkelijker de melkstal of robot in, verdwijnt de stress tijdens het melken, en laten ze hun melk weer schieten, met alle positieve gevolgen van dien.

Op veel melkveebedrijven in o.a. Nederland, Duitsland, Denemarken, Canada, USA, heeft de installatie van een Broncorrector geresulteerd in het oplossen van veel problemen, waaronder een drastische verlaging van het celgetal, rustigere koeien en het weer ontspannen melken. Met als gevolg veelal een verhoging van de melkproductie. Doe als vele tevreden collega's en bel of mail ons voor vrijblijvende informatie, wichelroede onderzoek of een referentieadres bij u in de buurt.   Een deskundige laat zien hoe je het moet doen.   Van jong tot oud luistert en kijkt men aandachtig naar alles wat er gebeurd.